?

da li ste znali?

Da je Casanova trebao biti svečenik , ali kada je napunio 16 godina bio je protjeran sa bogoslovnog fakulteta zbog lošeg ponašanja.

Daleka putovanja - Armenija BiH

Datum polaska: 06.09.2019

4 Dana
3 Noći

Agencija:

CIJENA

1999 KM

Armenija valuta je AMD

Vrijednost valute na dan 23.02.2020 je:
1 KM AMD
1 AMD KM

CIJENA: 1.999,00 KM sa uključenim aerodromskim taksama

U CIJENU JE UKLJUČENO:
• Avio karta (ekonomska klasa) na relaciji Sarajevo-Erevan-Sarajevo sa uključenim aerodromskim taksama,
• Bus transfer aerodrom – hotel – aerodrom,
• Bus transfer hotel – stadion – hotel
• 3 noćenja sa doručkom u dvokrevetnim sobama u hotelu Radisson Blue 5* u Erevanu,
https://www.radissonblu.com/en/hotel-yerevan 
• Obilazak grada Erevana na dan 7.9.2019.
• Pz osiguranje za osobe do 60 godina,
• Usluge lokalnog profesionalnog vodiča, usluge pratioca grupe i kompletna organizacija putovanja,

U CIJENU NIJE UKLJUČENO:
- Viza za Republiku Armeniju (7 USD, plaća se po dolasku na aerodrom, ili 20,00 KM online)
- Fakultativni izlet Garni Geghard – Jezero Sevan 30,00 EUR/osoba,
- Doplata za jednokrevetnu sobu 299,00 KM
- Ulaznica za utakmicu Armenija – Bosna i Hercegovina

*Agencija zadržava pravo promjene termina letova, ukoliko to učini i avio kompanija.
* Agencija ne odgovara za slučaj kašnjenja leta, već je to isključiva odgovornost avio kompanije.
*Za sve aranžmane važe Centrotours Opći uslovi putovanja.

1. DAN, 06.09.2019 (PETAK), SARAJEVO – EREVAN
Sastanak grupe na Sarajevskom aerodromu kod Centrotours šaltera u 08.15h. Prijava na let, pasoške i carinske
formalnosti. Polijetanje aviona za Yerevan u 10.00h. Po dolasku u Erevan oko 15.00h, slijedi pasoška i carinska
kontrola i transfer autobusom do hotela. Smještaj u hotel. Slobodno vrijeme. Noćenje.
2. DAN, 07.09.2019. (SUBOTA), EREVAN – ECHMIADZIN – ZVARTNOSTS
Nakon doručka, slijedi organizovano razgledanje Erevana, glavnog grada Armenije i jednog od najstarijih gradova
na svijetu, osnovanog još 782.g. pne: Trg Republike, Akademija nauka, Opera, Vidikovac, Park pobjede… Nakon
obilaska samog centra grada odlazimo do obližnjeg Ečmijadzina (cca 20km) u kojem ćemo posjetiti katedralu iz 4.
vijeka i riznicu. Nastavljamo prema srednjovjekovnim ruševinama iz 7. stoljeća u Zvartnocu, gdje ćemo obići i jednu
tvornicu ćilima. Ručak u lokalnom restoranu gdje ćete imati priliku probati lokalne armenske specijalitete. Inače i
Ečmijadzin i Zvartnoc su uvršteni na UNESCO popis svjetske baštine. Povratak u Jerevan. Noćenje u hotelu.
3. DAN, 08.09.2019 (NEDJELJA), GARNI – GEGHARD – JEZERO SEVAN (UTAKMICA!!!)
Doručak. Slobodno vrijeme do polaska na utakmicu ili odlazak na cjelodnevni izlet: Garni – Geghard – jezero Sevan.
Izlet počinjemo obilaskom manastira Geghard izgrađenog u 4. vijeku. Slijedi obilazak jedinog preostalog
helenističkog hrama iz 1. vijeka – GARNI PAGAN TEMPLE. Ručak u lokalnom restoranu gdje ćete imati priliku vidjeti
pripremu armenskog hljeba (lavash) kao i način pripreme armenskog sendviča pod nazivom “brduch”. Nakon ručka
odlazimo do jezera Sevan, najvećeg slatkovodnog jezera u Armeniji, najvećeg jezera u Kavkaskoj regiji, te s
nadmorskom visinom od 1900 metara jednog od najviših jezera na svijetu. Zajedno s jezerima Van i Urmija
predstavlja jedno od tri velika jezera starovjekovne Armenije. Površina jezera je 940 km2
a duboko je do 83 metra.
Slijedi razgledanje samostana Sevanavank, smještenog na poluostrvu, a zatim i povratak u Erevan. Odlazak na
utakmicu Armenija – BiH. Utakmica (vrijeme odigravanja utakmice u trenutku pisanja ovog programa nije bilo
određeno). Nakon utakmice, povratak u hotel. Noćenje.
4. DAN, 09.09.2019. (PONEDJELJAK), EREVAN – SARAJEVO
Nakon doručka slijedi odjava iz hotela i transfer do aerodroma u Erevanu. Direktan let na relaciji Erevan – Sarajevo
u 12.00h, sa dolaskom u Sarajevo u 13.00h. Kraj putovanja.

REZERVACIJE I UPLATE
Za sva putovanja u organizaciji Centrotours-a, putnik može izvršiti rezervaciju u poslovnicama organizatora (Centrotours) ili kod turističkih agencija ovlaštenih od Centrotours-a da prodaju aranžmane Centrotours-a.
Prilikom rezervacije putnik će od strane organizatora putovanja (ili ovlaštenog agenta) dobiti potvrdu o rezervaciji i voucher sa općim uslovima putovanja.
Rezervacija je važeća i smatra se potvrđenom onog trenutka kada putnik uplati akontaciju, koja iznosi najmanje 30% od ukupne cijene aranžmana. Cjelokupan iznos aranžmana plaća se najkasnije 7 dana prije putovanja. U izuzetnim slučajevima agencija ima pravo tražiti uplatu i prije ovog roka.
Rezervacija bez uplate akontacije važi najduže 48 sati, nakon čega se automatski poništava. Ukoliko se uplate ne izvrše u roku, Centrotours će smatrati da je učesnik u putovanju odustao od aranžmana.
U slučaju putovanja autobusom ili avionom naveden je broj dana kao dužina putovanja ili boravka. U tom slučaju dani se smatraju punim danima bez obzira na polazno i dolazno vrijeme.
CIJENE PUTOVANJA
Cijene za sva putovanja date su po osobi na bazi hotelskog ili apartmanskog smještaja u dvokrevetnim sobama. Svaki poseban zahtjev u vezi sa smještajem podrazumijeva i dodatno plaćanje koje mora biti naznačeno na voucheru.
Centrotours zadržava pravo promjene cijene aranžmana u slučaju ako je došlo do promjene u kursu valute, do promjene cijene avio takse, cijene nafte ili zbog manjeg broja putnika nego je navedeno na programu putovanja.
Ukoliko prije početka korištenja aranžmana dođe do promjene u trajanju boravka (produžetak ili smanjenje broja dana), Centrotours je dužan obavijestiti putnike o tome, ponuditi im mogućnost doplate za više dana, ili povrat novca u slučaju skraćenja broja dana. Ukoliko putnik nije saglasan sa tim ima pravo otkaza putovanja bez novčane naknade.
Centrotours će na ime obrade aranžmana naplatiti 5,00 KM po osobi.


OBAVEZE ORGANIZATORA PUTOVANJA

Centrotours je dužan obavijestiti putnika o sadržaju aranžmana, odnosno o programu putovanja i brinuti se o pravima i interesima putnika, saglasno dobrim poslovnim običajima u turizmu. Turistička agencija Centrotours zadržava pravo da u iznimnim okolnostima naglašenim u općim uslovima putovanja:
a) izmijeni itinerer putovanja, leta, avio prijevoznika kao i tip autobusa/aviona,
b) izmijeni mjesto polaska-odlaska,
c) pomjeri termin polaska-odlaska
U slučaju promjena i neizvršenja usluga prouzrokovanih višom silom (elementarne nepogode, vremenske neprilike, rat, bombaški napadi i sl.) Centrotours ne snosi nikakvu odgovornost.
Centrotours ne snosi nikakvu odgovornost ukoliko putnik koji je Centrotoursu dostavio dokumentaciju za viziranje ne dobije vizu zemlje u koju putuje u organizaciji Centrotoursa.

OBAVEZE PUTNIKA

Putnik je dužan organizatoru putovanja uplatiti ugovorenu cijenu za putovanje u roku koji je naveden u ovim općim uslovima putovanja.
Putnik je dužan brinuti se da on lično, njegove lične isprave i njegov prtljag ispunjavaju uslove predviđene graničnim, carinskim, sanitarnim, monetarnim i drugim administrativnim propisima.
Putnik je dužan da se dva dana prije putovanja detaljno informiše o vremenu polaska i ostalim pojedinostima vezanim za putovanje.
Sve malodobne osobe koje žele putovati sa Centrotours-om bez pratnje roditelja ili staratelja dužne su predočiti na sudu ovjereno odobrenje roditelja ili staratelja da malodobna osoba može putovati sama.
Putnik je dužan da se detaljno informiše o zemlji u koju putuje radi eventualnog putničko-zdravstvenog osiguranja, viznog režima, vakcinisanja i sl. Preporučeno je da se putnik informiše o kulturi i običajima zemlje, gastronomiji, klimi i td.
Putnik je dužan da tokom putovanja autobusom koristi sjedište koje je rezervisano za njega prilikom uplate akontacije.
Putnik je dužan da se tokom putovanja u organizaciji Centrotours-a ponaša pristojno i ne ugrožava sprovođenja programa putovanja i sigurnost drugih putnika kao i predstavnika Centrotours-a. U suprotnom, putnik će biti odstranjen iz vozila i biće mu uskraćeno daljnje korištenje aranžmana bez mogućnosti naknadnog povrata novca.
Putnik je dužan uplatiti fakultativne izlete na koje želi ići u agenciji ili, u izuzetnim slučajevima, u toku putovanja. Putniku će tom prilikom biti izdata karta koju je dužan pokazati organizatoru putovanja prije korištenja fakultativnog izleta.

OTKAZ PUTOVANJA I IZMJENE

Centrotours može otkazati putovanje ili izmijeniti datum putovanja najkasnije 5 dana prije datuma polaska, bez obaveze da nadoknadi štetu, zbog nedovoljnog broja putnika ili uslijed više sile.
Ukoliko drugačije nije ugovoreno, putnik može odrediti drzgo lice da umjest onjega koristi već uplaćeni aranžman pod udlovom da ovo lice zadovoljava posebne uslove oredviđene za određeno putovanje i da putnik nadoknadi Centrotoursu troškove prouzrokovane zamjenom.
Ukoliko putnik želi otkazati putovanje, mora to učiniti pismenim putem. Datum pismenog otkaza predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova.
Visinu naknade Centrotours će primijeniti u slijedećim procentima u odnosu na ugovorenu cijenu:
- otkazivanje do 30 dana prije početka korištenja aranžmana 10%, a najmanje 40,00 KM
- otkazivanje od 29 do 22 dana prije početka korištenja aranžmana 25%
- otkazivanje od 21 do 15 dana prije početka korištenja aranžmana 40%
- otkazivanje od 14 do 8 dana prije početka korištenja aranžmana 80%
- otkazivanje 7 dana prije početka korištenja aranžmana 100%
Centrotours zadržava pravo da umanji avansnu ili kompletnu uplatu za iznos sume otkaza/storna.


PRTLJAG I SMJEŠTAJ

Prijevoz putnikovog prtljaga avio prijevozom besplatan je do određene težine koju određuje prijevoznik, uobičajeno 20 kg.
Zbog ograničenosti prostora za prtljag u autobusima, težina prtljaga ograničena je na 20 kg po osobi. Pored toga putnik sa sobom u autobus može ponijeti i ručni prtljag.
Centrotours ne snosi nikakvu odgovornost za uništeni, izgubljeni ili ukradeni prtljag.
Autobusi koji se koriste za putovanja Centrotours-a sa polaskom iz Sarajeva klasificirani su po standardima Eurolines-a i u njima je zabranjeno konzumiranje cigareta.
Klasifikacija hotela u inostranstvu izvršena je na osnovu standarda koji važe u svakoj konkretnoj državi, a isti ne moraju biti jednaki klasifikacijama u našoj zemlji.
Ukoliko putnik nema posebno ugovoren apartman, odnosno sobu, prihvatiće bilo koji apartman ili sobu registrovanu za izdavanje gostima u objektima.
Putnik se u toku svog boravka dužan ponašati u s kladu sa kućnim redom objekta u kojem se smješten.

REKLAMACIJE

Centrotours ne snosi odgovornost za bilo koju pismenu ili usmenu informaciju koja nije u skladu sa opisom usluga i cijenama objavljenim u programu putovanja.
Ukoliko smatra da su usluge koje je platio nekvalitetno izvršene, putnik može tražiti nadoknadu štete, pod uslovom da Centrotours-u dostavi pismeni prigovor u roku od 8 dana od završetka putovanja.
Na prigovor putnika Centrotours je dužan odgovoriti u roku od 14 dana. Ukoliko je nezadovoljan odgovorom, putnik ima pravo sudske arbitraže.

o nama

Dosadilo Vam je ići od agencije do agencije? Zašto trošiti dane na pronalaženje korisnih savjeta i informacija o turističkim ponudama, kada sve to možete dobiti na jednom mjestu!
Mi ćemo Vam pružiti aktuelnu ponudu agencija u Bosni i Hercegovini i neophodne informacije i savjete o popularnim turističkim destinacijama koje će Vam pomoći da se pripremite za Vaše putovanje!

newsletter