?

da li ste znali?

Francuska pokriva najviše vremenskih zona (12)

Posebne ponude - Toskana

Datum polaska: 20.09.2017

6 Dana
3 Noći

Agencija:

CIJENA

305 KM

Toskana - trenutno vrijeme
Trenutna temperatura: °
Min / Max temparatura ° / °
Oblačnost: %
Vlažnost: %
Pritisak: hPa
Vjetar: m/s
Italija valuta je EUR

Vrijednost valute na dan 23.02.2018 je:
1 KM EUR
1 EUR KM

Toskana – „poput vrhunskog vina, bila je dugo vremena u nastajanju“ – tako kažu Italijani za jednu od najlijepših
regija Italije, poznatoj po svojoj umjetničkoj ostavštini, dobrim vinima, prekrasnim pejzažima i renomiranoj kuhinji.
Živopisni gradovi ove regije poput Firenze, Siene, Pise ili San Gimignana čekaju na Vas, da Vam ispričaju svoje priče...

CIJENA: 305,00 KM(first minute ponuda za uplate do 14.08.)*
*Cijena nakon 14.08.2017. iznosi 339,00 KM

U cijenu je uključeno:
- Prijevoz modernim Centrotransovim autobusom na relaciji Sarajevo-Montecatini Terme-Sarajevo,
- Smještaj u hotelu 3* na bazi 3 noćenja sa doručkom u 1/2 i 1/3 sobama u Montecatini Termama (Hotel Belvedere
3* http://www.belvehot.it/  ili sličan),
- Ulazne takse u gradove u Italiji,
- Usluge stručnog vodiča tokom putovanja i boravka u Italiji i kompletna organizacija putovanja,
- Gratis posjeta Bologni.

U cijenu nije uključeno:
- Fakultativni izleti (Venecija 20,00 EUR, Siena+San Gimignano 30,00 EUR, Firenza 20,00 EUR),
- PZ osiguranje 12,00 KM,
- Doplata za posebno sjedište u autobusu 50,00 KM (sjedišta iza suvozača, sjedišta za stolom, sjediša iza 2. vrata),
- Doplata za dodatno sjedište u autobusu 80,00 KM
- Boravišna taksa koja se plaća na recepciji hotela (1,00 – 4,00 EUR po osobi po noći).
- Doplata za jednokrevetnu sobu 130,00 KM.

Putnici na ovom putovanju obavezni su imati biometrijski pasoš sa datumom važenja minimum 3 mjeseca od
planiranog dana povratka sa putovanja.
Kalkulacija je rađena na bazi minimum 40 putnika.
Sa uplatom akontacije putnik prihvata Opće uslove putovanja.
Agencija zadržava pravo promjene rasporeda fakultativnih posjeta usljed nepredviđenih okolnosti

1. DAN, 20.09.2017. (SRIJEDA), SARAJEVO – ZAGREB – LJUBLJANA
Polazak sa odredišta u dogovoreno vrijeme. Vožnja luksuznim Centrotransovim autobusom na relaciji Sarajevo –
Zagreb – Ljubljana. Noćna vožnja prema Italiji sa usputnim pauzama po potrebi grupe.

2. DAN, 21.09.2017. (ČETVRTAK), VENECIJA – MONTECATINI TERME
Po dolasku u Italiju vožnja do Lido di Jesolo te odlazak u luku Punta Sabbioni, i vožnja brodom do Venecije. Slijedi
razgledanje grada u pratnji vodiča: MOST UZDAHA, DUŽDEVA PALATA, ZATVOR, BAZILIKA SV. MARKA, ZVONIK
CAMPANILLE, TORRE DEL OROLOGIO, ZGRADA PROCURATIE, MOST RIALTO. Slobodno vrijeme. Slijedi povratak
brodićem do luke Punta Sabbioni i nastavak vožnje prema Montecatini/Chianciano Termama. Dolazak u
Montecatini/Chianciano Terme u večernjim satima. Smještaj u hotel. Noćenje.

3. DAN, 22.09.2017. (PETAK), MONTECATINI TERME – FIRENZA
Nakon doručka fakultativni odlazak do Firenze, te fakultativno razgledanje grada i obilazak znamenitosti u pratnji
vodiča: Crkva Santa Maria Novella, Santa Maria del Fiori, Baptisterija, Piazza Republica, Piazza Signoria, Cassa
Vechhio, Ponte Vechhio. Slobodno vrijeme u centru Firenze. Povratak u hotel u dogovoreno vrijeme. Noćenje.

4. DAN, 23.09.2017. (SUBOTA), MONTECATINI TERME – SIENA – SAN GIMIGNANO
Nakon doručka fakultativna posjeta Sieni i San Gimignanu. Prvo odlazak do Siene i obilazak grada u pratnji vodiča:
San Domenico, Casa di Santa Caterina, Piazza del Campo Duomo e Battisterio. Slobodno vrijeme. Nakon obilaska
Siene nastavljamo prema San Gimignanu srednjovjekovnom gradiću koji je poznat po velikom broju tornjeva koji ga
krase. Obilazak grada u pratnji vodiča: porta San Giovanni, Piazza della Cisterna, Piazza del Doumo, Palazzo delPodesta, Palazzo del Popolo, tornjevi Slavucci i Grosso. Šetnja po živopisnim ulicama ovog gradića i posjeta nekoj od
poznatijih vinarija. Slobodno vrijeme. Povratak u Montecatini/Chianciano Terme. Noćenje.

5. DAN, 24.09.2017. (NEDJELJA), BOLOGNA – BiH
Nakon odjave iz hotela krećemo prema Bologni srednjevijekovnom grad sa renesansnim palatama i arkadama. Grad
poznat po dva nadimka „La Rossa“ ili Crvena, zbog preovladavajuće boje grada i političke orjentacije, te „La Grassa“
ili Debela, zbog svoje bogate kuhinje i „najdebljih“ Italijana kako vole reći. Po dolasku panoramski obilazak grada:
spomenik Neptunu, Bazilika San Petronio, Univerzitet, Due Torri, Piazza Santo Stefano, Palazzo dei Banchi, piazza
Maggiore. Nakon obilaska grada nastavak vožnje prema BiH sa usputnim pauzama po potrebi grupe.

6. DAN, 25.09.2017. (PONEDJELJAK), BiH
Dolazak u BiH u ponedjeljak u jutarnjim/podnevnim satima.

REZERVACIJE I UPLATE
Za sva putovanja u organizaciji Centrotours-a, putnik može izvršiti rezervaciju u poslovnicama organizatora (Centrotours) ili kod turističkih agencija ovlaštenih od Centrotours-a da prodaju aranžmane Centrotours-a.
Prilikom rezervacije putnik će od strane organizatora putovanja (ili ovlaštenog agenta) dobiti potvrdu o rezervaciji i voucher sa općim uslovima putovanja.
Rezervacija je važeća i smatra se potvrđenom onog trenutka kada putnik uplati akontaciju, koja iznosi najmanje 30% od ukupne cijene aranžmana. Cjelokupan iznos aranžmana plaća se najkasnije 7 dana prije putovanja. U izuzetnim slučajevima agencija ima pravo tražiti uplatu i prije ovog roka.
Rezervacija bez uplate akontacije važi najduže 48 sati, nakon čega se automatski poništava. Ukoliko se uplate ne izvrše u roku, Centrotours će smatrati da je učesnik u putovanju odustao od aranžmana.
U slučaju putovanja autobusom ili avionom naveden je broj dana kao dužina putovanja ili boravka. U tom slučaju dani se smatraju punim danima bez obzira na polazno i dolazno vrijeme.
CIJENE PUTOVANJA
Cijene za sva putovanja date su po osobi na bazi hotelskog ili apartmanskog smještaja u dvokrevetnim sobama. Svaki poseban zahtjev u vezi sa smještajem podrazumijeva i dodatno plaćanje koje mora biti naznačeno na voucheru.
Centrotours zadržava pravo promjene cijene aranžmana u slučaju ako je došlo do promjene u kursu valute, do promjene cijene avio takse, cijene nafte ili zbog manjeg broja putnika nego je navedeno na programu putovanja.
Ukoliko prije početka korištenja aranžmana dođe do promjene u trajanju boravka (produžetak ili smanjenje broja dana), Centrotours je dužan obavijestiti putnike o tome, ponuditi im mogućnost doplate za više dana, ili povrat novca u slučaju skraćenja broja dana. Ukoliko putnik nije saglasan sa tim ima pravo otkaza putovanja bez novčane naknade.
Centrotours će na ime obrade aranžmana naplatiti 5,00 KM po osobi.


OBAVEZE ORGANIZATORA PUTOVANJA

Centrotours je dužan obavijestiti putnika o sadržaju aranžmana, odnosno o programu putovanja i brinuti se o pravima i interesima putnika, saglasno dobrim poslovnim običajima u turizmu. Turistička agencija Centrotours zadržava pravo da u iznimnim okolnostima naglašenim u općim uslovima putovanja:
a) izmijeni itinerer putovanja, leta, avio prijevoznika kao i tip autobusa/aviona,
b) izmijeni mjesto polaska-odlaska,
c) pomjeri termin polaska-odlaska
U slučaju promjena i neizvršenja usluga prouzrokovanih višom silom (elementarne nepogode, vremenske neprilike, rat, bombaški napadi i sl.) Centrotours ne snosi nikakvu odgovornost.
Centrotours ne snosi nikakvu odgovornost ukoliko putnik koji je Centrotoursu dostavio dokumentaciju za viziranje ne dobije vizu zemlje u koju putuje u organizaciji Centrotoursa.

OBAVEZE PUTNIKA

Putnik je dužan organizatoru putovanja uplatiti ugovorenu cijenu za putovanje u roku koji je naveden u ovim općim uslovima putovanja.
Putnik je dužan brinuti se da on lično, njegove lične isprave i njegov prtljag ispunjavaju uslove predviđene graničnim, carinskim, sanitarnim, monetarnim i drugim administrativnim propisima.
Putnik je dužan da se dva dana prije putovanja detaljno informiše o vremenu polaska i ostalim pojedinostima vezanim za putovanje.
Sve malodobne osobe koje žele putovati sa Centrotours-om bez pratnje roditelja ili staratelja dužne su predočiti na sudu ovjereno odobrenje roditelja ili staratelja da malodobna osoba može putovati sama.
Putnik je dužan da se detaljno informiše o zemlji u koju putuje radi eventualnog putničko-zdravstvenog osiguranja, viznog režima, vakcinisanja i sl. Preporučeno je da se putnik informiše o kulturi i običajima zemlje, gastronomiji, klimi i td.
Putnik je dužan da tokom putovanja autobusom koristi sjedište koje je rezervisano za njega prilikom uplate akontacije.
Putnik je dužan da se tokom putovanja u organizaciji Centrotours-a ponaša pristojno i ne ugrožava sprovođenja programa putovanja i sigurnost drugih putnika kao i predstavnika Centrotours-a. U suprotnom, putnik će biti odstranjen iz vozila i biće mu uskraćeno daljnje korištenje aranžmana bez mogućnosti naknadnog povrata novca.
Putnik je dužan uplatiti fakultativne izlete na koje želi ići u agenciji ili, u izuzetnim slučajevima, u toku putovanja. Putniku će tom prilikom biti izdata karta koju je dužan pokazati organizatoru putovanja prije korištenja fakultativnog izleta.

OTKAZ PUTOVANJA I IZMJENE

Centrotours može otkazati putovanje ili izmijeniti datum putovanja najkasnije 5 dana prije datuma polaska, bez obaveze da nadoknadi štetu, zbog nedovoljnog broja putnika ili uslijed više sile.
Ukoliko drugačije nije ugovoreno, putnik može odrediti drzgo lice da umjest onjega koristi već uplaćeni aranžman pod udlovom da ovo lice zadovoljava posebne uslove oredviđene za određeno putovanje i da putnik nadoknadi Centrotoursu troškove prouzrokovane zamjenom.
Ukoliko putnik želi otkazati putovanje, mora to učiniti pismenim putem. Datum pismenog otkaza predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova.
Visinu naknade Centrotours će primijeniti u slijedećim procentima u odnosu na ugovorenu cijenu:
- otkazivanje do 30 dana prije početka korištenja aranžmana 10%, a najmanje 40,00 KM
- otkazivanje od 29 do 22 dana prije početka korištenja aranžmana 25%
- otkazivanje od 21 do 15 dana prije početka korištenja aranžmana 40%
- otkazivanje od 14 do 8 dana prije početka korištenja aranžmana 80%
- otkazivanje 7 dana prije početka korištenja aranžmana 100%
Centrotours zadržava pravo da umanji avansnu ili kompletnu uplatu za iznos sume otkaza/storna.


PRTLJAG I SMJEŠTAJ

Prijevoz putnikovog prtljaga avio prijevozom besplatan je do određene težine koju određuje prijevoznik, uobičajeno 20 kg.
Zbog ograničenosti prostora za prtljag u autobusima, težina prtljaga ograničena je na 20 kg po osobi. Pored toga putnik sa sobom u autobus može ponijeti i ručni prtljag.
Centrotours ne snosi nikakvu odgovornost za uništeni, izgubljeni ili ukradeni prtljag.
Autobusi koji se koriste za putovanja Centrotours-a sa polaskom iz Sarajeva klasificirani su po standardima Eurolines-a i u njima je zabranjeno konzumiranje cigareta.
Klasifikacija hotela u inostranstvu izvršena je na osnovu standarda koji važe u svakoj konkretnoj državi, a isti ne moraju biti jednaki klasifikacijama u našoj zemlji.
Ukoliko putnik nema posebno ugovoren apartman, odnosno sobu, prihvatiće bilo koji apartman ili sobu registrovanu za izdavanje gostima u objektima.
Putnik se u toku svog boravka dužan ponašati u s kladu sa kućnim redom objekta u kojem se smješten.

REKLAMACIJE

Centrotours ne snosi odgovornost za bilo koju pismenu ili usmenu informaciju koja nije u skladu sa opisom usluga i cijenama objavljenim u programu putovanja.
Ukoliko smatra da su usluge koje je platio nekvalitetno izvršene, putnik može tražiti nadoknadu štete, pod uslovom da Centrotours-u dostavi pismeni prigovor u roku od 8 dana od završetka putovanja.
Na prigovor putnika Centrotours je dužan odgovoriti u roku od 14 dana. Ukoliko je nezadovoljan odgovorom, putnik ima pravo sudske arbitraže.

o nama

Dosadilo Vam je ići od agencije do agencije? Zašto trošiti dane na pronalaženje korisnih savjeta i informacija o turističkim ponudama, kada sve to možete dobiti na jednom mjestu!
Mi ćemo Vam pružiti aktuelnu ponudu agencija u Bosni i Hercegovini i neophodne informacije i savjete o popularnim turističkim destinacijama koje će Vam pomoći da se pripremite za Vaše putovanje!

newsletter