?

da li ste znali?

Protuzakonito je hraniti golubove u San Franciscu.

Posebne ponude - Gardaland HALLOWEN PARTY

Datum polaska: 27.10.2017

5 Dana
2 Noći

Agencija:

CIJENA

249 KM

Italija valuta je EUR

Vrijednost valute na dan 18.06.2018 je:
1 KM EUR
1 EUR KM

GARDALAND - zabavni park u blizini jezera Lago di Garda omiljeno je odredište za porodični odmor. Brojne su
atrakcije koje uveseljavaju i djecu i odrasle: dolina kraljeva, svijet gusara, brzaci prašume, bijeg iz Atlantide, leteće
ostrvo, voz Gardaland Express, grad Divljeg zapada, arapski suk, čarobno drvo, plavi tornado, vrtuljak Ikarus,
svemirska vrtoglavica, najluđa kuća na svijetu, viteški turniri, predstave s delfinima, brojne parade i predstave.
Uživajte u specijalnoj tematskoj ponudi Gardalanda za Halloween – Noć Vještica!

FIRST MINUTE CIJENA ZA UPLATE DO 28.08.2017: 249,00 KM (djeca do 12 godina)
                                                                              269,00 KM (odrasli)
*Cijena nakon 28.08.2017: 269,00 KM (djeca do 12 godina)
                                        289,00 KM (odrasli)

U cijenu je uključeno:
- Prijevoz modernim Centrotransovim autobusom na relaciji Sarajevo-Lago di Garda-Sarajevo ,
- Smještaj u hotelu 3* na bazi 2 polupansiona (doručak+večera) u 1/2 i 1/3 sobama u regiji Lago di Garda,
- GRATIS izlet u Veronu (ulaznice u objekte od interesa uz doplatu),
- Usluge stručnog vodiča tokom putovanja i boravka u Italiji i kompletna organizacija putovanja

U cijenu nije uključeno:
- Ulaznice u Gardaland 27,00 EUR (za rezervacije najkasnije 20 dana prije putovanja; cijena ulaznice za prijave nakon
toga iznosi 33,00 EUR),
- Fakultativni izleti (Sirmione 10,00 EUR, Venecija 20,00 EUR),
- PZ osiguranje 10,00 KM,
- Doplata za posebno sjedište u autobusu 50,00 KM (sjedišta iza suvozača, sjedišta za stolom, sjediša iza 2. vrata),
- Doplata za dodatno sjedište u autobusu 80,00 KM,
- Boravišna taksa (1,5 – 4 EUR po osobi/po danu) – Plaća se direktno na recepciji hotela!

Putnici na ovom putovanju obavezni su imati biometrijski pasoš sa datumom važenja minimum 3 mjeseca od
planiranog dana povratka sa putovanja.Kalkulacija je rađena na bazi minimum 45 putnika.
Sa uplatom akontacije putnik prihvata Opće uslove putovanja.
Za putovanje važe Centrotours Opći uslovi putovanja.

1. DAN, 27.10.2017. (PETAK), SARAJEVO – DOBOJ – ZAGREB
Polazak sa odredišta u u 19.00h. Vožnja luksuznim Centrotransovim autobusom na relaciji Sarajevo – Zenica – Doboj
– (Banja Luka) – Zagreb – Ljubljana. Noćna vožnja prema Veroni, tokom koje djeca spavaju, a roditelji gledaju
filmove.

2. DAN, 28.10.2017. (SUBOTA), VERONA – SIRMIONE
Dolazak u Veronu u jutarnjim satima. Slijedi razgledanje grada: ARENA, PIAZZA BRA, ULICA MAZZINI, JULIJINA KUĆA,
PIAZZA DELLE ERBE. Slobodno vrijeme. Slijedi odlazak do hotela. Smještaj. Slobodno vrijeme za odmor do večere.
Nakon večere fakultativni odlazak u Sirmione, gradić jedinstvene ljepote na jezeru Garda. Šetnja ulicama starog
pitoresknog gradića kojim dominira dvorac porodice Schalieri. Slobodno vrijeme. Izlet u Sirmione jedan je od najbolje
ocijenjenih izleta u našoj ponudi u zadnje 3 godine! Povratak u hotel. Noćenje.

3. DAN, 29.10.2017. (NEDJELJA), GARDALAND
Doručak. Vožnja do zabavnog parka Gardaland. Cjelodnevni boravak u zabavnom parku. SVIJET SNOVA, LUDA KUĆA,
LETEĆE OSTRVO, ČAROBNA PLANINA, AFRIČKI SAFARI KANUOM, TRANSGARDALAND EXPRESS, 4D AVANTURA,
SEKVOJA, ATLANTIDA, DOLINA KRALJEVA, PANORAMSKI TOČAK, VRTULJAK SUPER BABY, PLAVI TORNADO. U dogovoreno vrijeme povratak u hotel. Večera. Noćenje. 

4. DAN, 30.10.2017. (PONEDJELJAK), LAGO DI GARDA – VENECIJA – BIH
Doručak. Nakon doručka izlazak iz hotela i fakultativni polazak prema Veneciji. Putnici koji to žele mogu ostati u
shopping centru nedaleko od Venecije. Nakon vožnje brodićem od 30-45 minuta dolazimo do grada smještenog na
118 ostrva sa preko 400 mostova i 200 kanala Vencijanske lagune. U ovom gradu su živjeli, radili i stvarali Antonio
Vivaldi, Giacomo Casanova, Marco Polo. Slijedi razgledanje grada u pratnji vodiča: MOST UZDAHA, DUŽDEVA
PALATA, ZATVOR, BAZILIKA SV. MARKA, ZVONIK CAMPANILLE, TORRE DEL OROLOGIO, ZGRADA PROCURATIE, MOST
RIALTO. Slobodno vrijeme. Nakon obilaska Venecije slijedi nastavak vožnje prema Bosni i Hercegovini preko Slovenije
i Hrvatske sa usputnim zadržavanjima po potrebi grupe.

5. DAN, 31.10.2017. (UTORAK), BIH
Dolazak u BiH u ranim jutarnjim satima.

REZERVACIJE I UPLATE
Za sva putovanja u organizaciji Centrotours-a, putnik može izvršiti rezervaciju u poslovnicama organizatora (Centrotours) ili kod turističkih agencija ovlaštenih od Centrotours-a da prodaju aranžmane Centrotours-a.
Prilikom rezervacije putnik će od strane organizatora putovanja (ili ovlaštenog agenta) dobiti potvrdu o rezervaciji i voucher sa općim uslovima putovanja.
Rezervacija je važeća i smatra se potvrđenom onog trenutka kada putnik uplati akontaciju, koja iznosi najmanje 30% od ukupne cijene aranžmana. Cjelokupan iznos aranžmana plaća se najkasnije 7 dana prije putovanja. U izuzetnim slučajevima agencija ima pravo tražiti uplatu i prije ovog roka.
Rezervacija bez uplate akontacije važi najduže 48 sati, nakon čega se automatski poništava. Ukoliko se uplate ne izvrše u roku, Centrotours će smatrati da je učesnik u putovanju odustao od aranžmana.
U slučaju putovanja autobusom ili avionom naveden je broj dana kao dužina putovanja ili boravka. U tom slučaju dani se smatraju punim danima bez obzira na polazno i dolazno vrijeme.
CIJENE PUTOVANJA
Cijene za sva putovanja date su po osobi na bazi hotelskog ili apartmanskog smještaja u dvokrevetnim sobama. Svaki poseban zahtjev u vezi sa smještajem podrazumijeva i dodatno plaćanje koje mora biti naznačeno na voucheru.
Centrotours zadržava pravo promjene cijene aranžmana u slučaju ako je došlo do promjene u kursu valute, do promjene cijene avio takse, cijene nafte ili zbog manjeg broja putnika nego je navedeno na programu putovanja.
Ukoliko prije početka korištenja aranžmana dođe do promjene u trajanju boravka (produžetak ili smanjenje broja dana), Centrotours je dužan obavijestiti putnike o tome, ponuditi im mogućnost doplate za više dana, ili povrat novca u slučaju skraćenja broja dana. Ukoliko putnik nije saglasan sa tim ima pravo otkaza putovanja bez novčane naknade.
Centrotours će na ime obrade aranžmana naplatiti 5,00 KM po osobi.


OBAVEZE ORGANIZATORA PUTOVANJA

Centrotours je dužan obavijestiti putnika o sadržaju aranžmana, odnosno o programu putovanja i brinuti se o pravima i interesima putnika, saglasno dobrim poslovnim običajima u turizmu. Turistička agencija Centrotours zadržava pravo da u iznimnim okolnostima naglašenim u općim uslovima putovanja:
a) izmijeni itinerer putovanja, leta, avio prijevoznika kao i tip autobusa/aviona,
b) izmijeni mjesto polaska-odlaska,
c) pomjeri termin polaska-odlaska
U slučaju promjena i neizvršenja usluga prouzrokovanih višom silom (elementarne nepogode, vremenske neprilike, rat, bombaški napadi i sl.) Centrotours ne snosi nikakvu odgovornost.
Centrotours ne snosi nikakvu odgovornost ukoliko putnik koji je Centrotoursu dostavio dokumentaciju za viziranje ne dobije vizu zemlje u koju putuje u organizaciji Centrotoursa.

OBAVEZE PUTNIKA

Putnik je dužan organizatoru putovanja uplatiti ugovorenu cijenu za putovanje u roku koji je naveden u ovim općim uslovima putovanja.
Putnik je dužan brinuti se da on lično, njegove lične isprave i njegov prtljag ispunjavaju uslove predviđene graničnim, carinskim, sanitarnim, monetarnim i drugim administrativnim propisima.
Putnik je dužan da se dva dana prije putovanja detaljno informiše o vremenu polaska i ostalim pojedinostima vezanim za putovanje.
Sve malodobne osobe koje žele putovati sa Centrotours-om bez pratnje roditelja ili staratelja dužne su predočiti na sudu ovjereno odobrenje roditelja ili staratelja da malodobna osoba može putovati sama.
Putnik je dužan da se detaljno informiše o zemlji u koju putuje radi eventualnog putničko-zdravstvenog osiguranja, viznog režima, vakcinisanja i sl. Preporučeno je da se putnik informiše o kulturi i običajima zemlje, gastronomiji, klimi i td.
Putnik je dužan da tokom putovanja autobusom koristi sjedište koje je rezervisano za njega prilikom uplate akontacije.
Putnik je dužan da se tokom putovanja u organizaciji Centrotours-a ponaša pristojno i ne ugrožava sprovođenja programa putovanja i sigurnost drugih putnika kao i predstavnika Centrotours-a. U suprotnom, putnik će biti odstranjen iz vozila i biće mu uskraćeno daljnje korištenje aranžmana bez mogućnosti naknadnog povrata novca.
Putnik je dužan uplatiti fakultativne izlete na koje želi ići u agenciji ili, u izuzetnim slučajevima, u toku putovanja. Putniku će tom prilikom biti izdata karta koju je dužan pokazati organizatoru putovanja prije korištenja fakultativnog izleta.

OTKAZ PUTOVANJA I IZMJENE

Centrotours može otkazati putovanje ili izmijeniti datum putovanja najkasnije 5 dana prije datuma polaska, bez obaveze da nadoknadi štetu, zbog nedovoljnog broja putnika ili uslijed više sile.
Ukoliko drugačije nije ugovoreno, putnik može odrediti drzgo lice da umjest onjega koristi već uplaćeni aranžman pod udlovom da ovo lice zadovoljava posebne uslove oredviđene za određeno putovanje i da putnik nadoknadi Centrotoursu troškove prouzrokovane zamjenom.
Ukoliko putnik želi otkazati putovanje, mora to učiniti pismenim putem. Datum pismenog otkaza predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova.
Visinu naknade Centrotours će primijeniti u slijedećim procentima u odnosu na ugovorenu cijenu:
- otkazivanje do 30 dana prije početka korištenja aranžmana 10%, a najmanje 40,00 KM
- otkazivanje od 29 do 22 dana prije početka korištenja aranžmana 25%
- otkazivanje od 21 do 15 dana prije početka korištenja aranžmana 40%
- otkazivanje od 14 do 8 dana prije početka korištenja aranžmana 80%
- otkazivanje 7 dana prije početka korištenja aranžmana 100%
Centrotours zadržava pravo da umanji avansnu ili kompletnu uplatu za iznos sume otkaza/storna.


PRTLJAG I SMJEŠTAJ

Prijevoz putnikovog prtljaga avio prijevozom besplatan je do određene težine koju određuje prijevoznik, uobičajeno 20 kg.
Zbog ograničenosti prostora za prtljag u autobusima, težina prtljaga ograničena je na 20 kg po osobi. Pored toga putnik sa sobom u autobus može ponijeti i ručni prtljag.
Centrotours ne snosi nikakvu odgovornost za uništeni, izgubljeni ili ukradeni prtljag.
Autobusi koji se koriste za putovanja Centrotours-a sa polaskom iz Sarajeva klasificirani su po standardima Eurolines-a i u njima je zabranjeno konzumiranje cigareta.
Klasifikacija hotela u inostranstvu izvršena je na osnovu standarda koji važe u svakoj konkretnoj državi, a isti ne moraju biti jednaki klasifikacijama u našoj zemlji.
Ukoliko putnik nema posebno ugovoren apartman, odnosno sobu, prihvatiće bilo koji apartman ili sobu registrovanu za izdavanje gostima u objektima.
Putnik se u toku svog boravka dužan ponašati u s kladu sa kućnim redom objekta u kojem se smješten.

REKLAMACIJE

Centrotours ne snosi odgovornost za bilo koju pismenu ili usmenu informaciju koja nije u skladu sa opisom usluga i cijenama objavljenim u programu putovanja.
Ukoliko smatra da su usluge koje je platio nekvalitetno izvršene, putnik može tražiti nadoknadu štete, pod uslovom da Centrotours-u dostavi pismeni prigovor u roku od 8 dana od završetka putovanja.
Na prigovor putnika Centrotours je dužan odgovoriti u roku od 14 dana. Ukoliko je nezadovoljan odgovorom, putnik ima pravo sudske arbitraže.

o nama

Dosadilo Vam je ići od agencije do agencije? Zašto trošiti dane na pronalaženje korisnih savjeta i informacija o turističkim ponudama, kada sve to možete dobiti na jednom mjestu!
Mi ćemo Vam pružiti aktuelnu ponudu agencija u Bosni i Hercegovini i neophodne informacije i savjete o popularnim turističkim destinacijama koje će Vam pomoći da se pripremite za Vaše putovanje!

newsletter