?

da li ste znali?

99% Libije je pustinja.
MondoBello Travel

MondoBello Travel


Kontakt
Adresa:Tešanjska br. 3
Sarajevo
Telefon:
033 835 627
Telefon:
033 840 156

Email: info@mondobellotravel.com


Velika nam je čast predstaviti vam putničku agenciju Mondobello Travel. U prvoj godini našeg postojanja, fokus poslovanja će biti svjetski poznata i atraktivna ljetovališta prelijepog Egipta.


Ljetovanja, ronilački programi, uzbudljiva krstarenja Nilom, poslovna putovanja i kongresi samo su neki od sadržaja koje vam nudi Mondobello Travel. Naši turistički stručnjaci i drugi mladi, uspješni i obrazovani kadrovi su bedem naše porodice.
Naša zajednička želja je da kroz poslovno usavršavanje, konstantno unapređenje kvaliteta usluge i povoljne cijene pridobijemo vaše zadovoljstvo i povjerenje.

Pogledati sve ponude od agencije


Opšti uslovi agencije

Uvodne napomene:
Uslovi i obaveze čine integralni dio Ugovora o putovanju/rezervaciji i/ili kupovini usluga od strane Mondobello Putnička agencija d.o.o. Sarajevo, bez obzira da li je kupovina izvršena od strane klijenta ili trećeg lica (npr. putnički agent).


1. Mondobello Putnička agencija d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu Mondobello) je putnička kompanija registrovana u Sarajevu, Bosna i Hercegovina (BiH) po
nalogu suda broj: 065-0-Reg-15-000064.
Sve usluge i aktivnosti Mondobella u skladu su sa zakonima i propisima bosanskohercegovačkog zakonodavstva, bilo da se radi o trgovini, turizmu, oporezivanju, zaštiti kupaca, ili bilo kojem zakonu koji je primjenljiv u procesu prodaje između Mondobella i njegovih kupaca.
Mondobello Travel podaci:
Mondobello putnička agencija d.o.o. Sarajevo
Glavni ured: Tešanjska broj 3, Sarajevo, BiH
Broj sudskog registra: 065-0-Reg-15-000064.
Broj telefona: +387 33 835 627
E-mail adresa: info@mondobellotravel.com
ID broj: 4202055550006

2. Ugovor o putovanju/rezervaciji između Mondobello i klijenta sklapa se kada klijent izvrši rezervaciju bilo lično ili putem prihvatljive metode komunikacije npr. telefona, faksa, e-maila, pošte. To važi u slučaju kada se rezervacija izvrši lično, posredstvom zastupnika ili trećeg lica (putne agencije).

3. Po definiciji, Ugovor o putovanju/rezervaciji je uplata učinjena od strane klijenta Mondobellu u zamjenu za putne usluge koje su navedene u ovoj brošuri i koje uključuju sve popratne usluge: smještaj, prevoz, obroke, izlete, zabavu, kulturne programe, te sve omogućene usluge koje su specifično istaknute u dijelu brošure o hotelima, koji su izabrani i rezervisani od strane klijenta.

4. Ugovor o putovanju/rezervaciji stupa na snagu i postaje pravno obvezujući samo kada je popraćen uplatom i/ili depozitom, potpisanim od strane klijenta ili njegovog/njenog pravnog zastupnika ili trećeg lica, kojim se potvrđuju i prihvataju ovi Uslove i obaveze, a koji sadrži potvrdu od strane Mondobella.

5. Sve rezervacije moraju biti popraćene punom uplatom ili prihvatljivim minimalnim depozitom u iznosu od 25% (dvadeset pet posto) ukupne ugovorene vrijednosti/cijene, uz obavezu uplate ostatka iznosa ne kasnije od 15 (petnaest) dana prije datuma putovanja. Iznos za sve rezervacije izvršene u periodu između 15 (petnaest) i 0 (nula) dana prije datuma putovanja mora biti u potpunosti uplaćen. Sve uplate moraju se izvršiti na odgovarajući način: gotovina, ček, bankovni transfer, kreditna kartica (Mondobello prihvata samo određene).

6. U slučaju da klijent ili njegov/njen pravni zastupnik/treće lice ne izvrše potpunu uplatu kao što je precizirano u stavci 5 (pet), Mondobello zadržava pravo otkazivanja rezervacije i primjene Uslova otkazivanja i naplate štete, koji su precizirani u stavci 7 (sedam), te zadržava pravo naplate bilo kakve štete/troškova nastalih zbog otkazivanja.

7. Klijent ima pravo da 30 (trideset) dana prije datuma putovanja otkaže njegovu/njenu rezervaciju bez naplate štete, a Mondobello će klijentu refundirati iznos njegove/njene uplate, umanjen za 100 KM (stotinu konvertibilnih maraka) bespovratne takse za rezervaciju. Ukoliko se otkazivanje klijenta desi unutar 30 (trideset) dana prije datuma putovanja, Mondobello zadržava pravo naplate sljedećih iznosa za otkazivanje:
• Do 30 (trideset) dana prije datuma putovanja 100 KM (stotinu konvertibilnih maraka) po osobi bespovratne takse za rezervaciju.
• 29-22 (dvadeset devet - dvadeset dva) dana prije datuma putovanja biti će naplaćeno 40% (četrdeset posto) ukupne cijene.
• 21-15 (dvadeset i jedan - petnaest) dana prije datuma putovanja biti će naplaćeno 50% (pedeset posto) ukupne cijene.
• 14-8 (četrnaest - osam) dana prije datuma putovanja biti će naplaćeno 75% (sedamdeset pet posto) ukupne cijene.
• 7-0 (sedam – nula) dana prije datuma putovanja biti će naplaćeno 100% (sto posto) ukupne cijene.
• U slučaju da se klijent ne pojavi, biti će naplaćeno 100% (sto posto) ukupne cijene, bez mogućnosti refundacije.
U slučaju da klijent, koji otkaže putovanje, pronađe novog klijenta koji zadovoljava iste uslove rezervacije i datume putovanja, Mondobello će naplatiti samo 100 KM (stotinu konvertibilnih maraka) po osobi za troškove takse za izmjenu dokumentacije.

8. Obavijest o otkazivanju mora biti sročena na prihvatljiv i odobren način komunikacije, tj. samo putem preporučene pošte i/ili e-maila. Otkazivanje putem telefona neće biti priznato. U slučaju refundacije, Mondobello će je izvršiti unutar 21 (dvadeset i jednog) radnog dana na način istovjetan načinu na koji je klijent izvršio uplatu, tj. gotovina, ček, bankovni transfer i odgovarajuća bankovna kartica.

9. Mondobello određuje cijene svojih paketa, kao stopostotne jedinstvene cijene koje uključuju: avio karte, hotelski smještaj, prevoz na kopnu između Hurghada aerodroma-hotela-aerodroma, ili ukoliko je drugačije navedeno u specifičnom paketu, dnevne obroke kao što je navedeno u dijelu o hotelima u brošuri, usluge profesionalnog vodiča iz BiH, usluge lokalnog egiptologa, ulaznice u hramove i muzeje, ukoliko, i kao što je navedeno u brošuri, troškove egipatske turističke vize, sve aerodromske takse i troškove poreza na promet.
Cijena ne uključuje (osim ako nije drugačije precizirano):
• Poslugu u sobi, ili bilo koje dodatke koji su naručeni od strane klijenta za vrijeme njegovog/njenog boravka u hotelu.
• Ponuđene izlete, putovanja i posjete.
• Ponuđena osiguranja bilo koje vrste, bilo da su zdravstvena, putna, ili osiguranja od otkazivanja.
Sve vrste posebnih usluga, poput: jednokrevetne sobe, posebne ishrane itd. klijent plaća, te ih je obavezan naručiti prilikom vršenja rezervacije.

10. Informacije i cijene koje su objavljene u ovoj brošuri zasnivaju se na sporazumnim ugovorima između Mondobella i pružalaca usluga, poput: avio kompanija, hotela, autoprevoznika itd. Iznosi u sporazumnim ugovorima zasnovani su na stranoj valuti. U slučaju da dođe do većih izmjena u kursnoj listi, ili izmjena u cijenama prevoza, ili cijenama goriva, ili cijenama aerodromskih taksi, ili poskupljenja takse za egipatsku vizu, ili drugih nepredviđenih okolnosti, Mondobello zadržava pravo na izmjenu cijena paketa, s ciljem akomodacije tih promjena, te zadržava pravo da traži od klijenta dodatnu naplatu. Obavijest o povećanom iznosu biti će dostavljena klijentu u pismenoj formi poput: pisma ili e-maila. U slučaju povećanja cijene, ukoliko je cijena veća od ukupnog dogovorenog iznosa za 10%, kupac zadržava pravo otkazivanja ugovora sa Mondobellom besplatno, bez ikakve naplate štete, te će mu biti refundiran stopostotni iznos njegove/njene uplate, bez ikakve dodatne kompenzacije. Klijentova obavijest o otkazivanju mora biti u skladu sa smjernicama navedenim u stavci 8 (osam). U slučaju da je kupac zaprimio obavijest o povećanju cijene, a nije reagovao, niti otkazao u roku od 48 (četrdeset osam) sati od zaprimanja obavijesti, Mondobello će smatrati da je klijent prihvatio navedeno povećanje.

11. U slučaju nepredviđenih okolnosti poput: promjene u redu letenja avio prevoznika, zatvaranja hotela po hitnom postupku, ili od strane vlade, zbog ratnih dejstava ili više sile, Mondobello zadržava pravo da otkaže ili promijeni ugovorenu rezervaciju poput, ali ne samo: izmjene reda letenja, izmjene hotelskog smještaja, izmjene datuma putovanja itd. U slučaju izmjena u hotelskom smještaju, Mondobello će smjestiti klijenta u hotel slične ili više kategorije, bez doplate klijenta. U slučaju da Mondobello otkaže rezervaciju, klijent će imati pravo na stopostotnu refundaciju njegove/njene uplate bez naplate štete, ili bilo kakve dodatne kompenzacije.

12. Smještajni kapaciteti ponuđeni u ovoj brošuri opisani su na osnovu zvanične kategorizacije Ministarstva turizma Egipta, te su važeći na dan objavljivanja brošure. Mondobello ne prihvata odgovornost za bilo kakvu usmenu ili pismenu informaciju drugačiju od navedene, a dostavljenu od strane trećeg lica.

13. Bilo kakav posebni popust objavljen u ovoj brošuri potrebno je potvrditi, te klijent mora pokazati validan dokaz njegovog/njenog statusa poput: potvrde o zaposlenju, ili dokaza da je žrtva rata itd.

14. Mondobello nudi stopostotnu garanciju na povrat novca za svoje usluge i turističke rute, objavljene u ovoj brošuri. Kako bismo kontrolisali kvalitet usluga i održali ga u skladu sa našim standardima izvrsnosti, ova garancija je uslovljena postupanjem u skladu sa smjernicama i uslovima:
• Tokom čitavog putovanja, klijent nikada neće tražiti, niti koristiti usluge treće strane, ili pružalaca usluga. Ukoliko kupac treba posebnu uslugu, ili pomoć bilo koje vrste, on/ona trebaju direktno iskomunicirati svoju potrebu sa turističkim vodičem, koji će takav zahtjev akomodirati.
• Takav zahtjev može, a i ne mora, biti jako mali, poput rezervacije taksi prevoza za večeru.
• Korištenje bilo kakvih usluga od strane trećeg lica koje nisu dodijeljene, ili odobrene od strane Mondobella, rezultirat će direktnim povlačenjem ove garancije.
• Ukoliko je klijent nezadovoljan bilo kojom uslugom, ili proizvodom, on/ona svoju žalbu moraju odmah iskomunicirati sa turističkim vodičem, koji je obavezan odmah riješiti tu žalbu.
• Ukoliko je klijentu ponuđena, a on prihvati kompenzaciju/refundaciju po pitanju svoje žalbe, žalba će se smatrati riješenom, a proces zaključenim.
• Ukoliko turistički vodič nije u mogućnosti riješiti žalbu, on/ona će izdati potpisani izvještaj u kojem se opisuju specifičnosti žalbe i incidenta, te dati jednu kopiju klijentu.
• Klijent treba donijeti izvještaj i žalbu u Mondobello glavni ured u okviru 15 (petnaest) radnih dana po povratku s putovanja.
• Mondobello će refundirati troškove klijenta u skladu sa vremenskim okvirom i smjernicama navedenim u stavci 8 (osam).
• Ova garancija primjenljiva je samo za smještaj i/ili usluge obezbijeđene od strane Mondobella i osoblja u normalnim okolnostima: nije primjenljiva u slučaju kašnjenja letova zbg vremenskih nepogoda, ili kvarova na avionima, ili sličnih nepredviđenih okolnosti.

15. Od klijenta se zahtijeva da ima važeće putne isprave sa minimalnim rokom važenja od 6 (šest) mjeseci. Otkazivanje puta, koje je izazvano klijentovim neposjedovanjem adekvatnog i važećeg putog dokumenta, je odgovornost putnika, te on/ona nemaju pravo tražiti refundaciju uplate. Ukoliko klijent tokom putovanja izgubi putnu ispravu, cijenu izdavanja novog putnog dokumenta snosit će u potpunosti putnik. Mondobello nije odgovoran za odluke carine, policije, niti drugih javnih organa, o ulasku ili izlasku putnika u/iz određene zemlje.

16. Klijentu je dozvoljen 1 (jedan) komad prtljage sa maksimalnom težinom od 20 kg (dvadeset kilograma). Dodatni prtljag/težina biti će naplaćen u skladu sa trenutnim cijenama avio kompanija. Klijent je obavezan brinuti se o ličnim stvarima, jer Mondobello nije odgovoran za krađu, gubitak, niti oštećenje ličnog vlasništva koje je ostavljeno bez nadzora.

17. Klijent je obavezan da se pridržava zakona i propisa BiH, kao i zemlje u koju putuje, te da se pridržava kućnog reda hotela i drugih objekata koje posjećuje, kao i da sarađuje sa vodičem i predstavnikom Mondobella. Klijent je odgovoran za štetu koja je nastala kao rezultat kršenja ugovora, te ovih Uslova i obaveza. Šteta koju je klijent učinio mora biti nadoknađena hotelu ili bilo kojem drugom objektu, a štetu će odrediti fizičko ili pravno lice koje je pretrpjelo štetu.

18. Ukoliko zbog nepredviđenih razloga, poput (ali ne limitirano na) bolesti, kijent nije u mogućnosti učestvovati u dnevnim aktivnostima ili izletima, Mondobello neće refundirati iznose za bilo koju neiskorištenu uslugu, ili dio putovanja.

19. Mondobello nije odgovoran i neće se teretiti za bilo koju situaciju mimo njegove kontrole, poput događaja koji uključuju, ali nisu limitirani na:
• višu silu (poput, ali ne samo požare, eksplozije, zemljotrese, suše, plimske udare i poplave);
• rat, nemire (bez obzira da li je rat objavljen ili ne), invazije, čin stranog neprijatelja, rekvizicije ili embargo;
• pobune, revolucije, ustanke, upotrebu vojne ili uzurpatorske sile, ili građanski rat;
• kontaminaciju bilo kojim opasnim sredstvima;
• proteste, nemire, štrajkove, akte, ili prijetnje terorizmom.
Svi zahtjevi za kompenzaciju koji proizilaze iz štete nastale uslijed ovih okolnosti trebaju biti upućeni direktno osiguravajućim kućama.

20. Cijene objavljene u ovoj brošuri ne uključuju nikakav vid osiguranja, a Mondobello preporučuje svim klijentima da uplate odvojenu policu putno-zdravstvenog osiguranja i osiguranja u slučaju otkazivanja. Pomenute police osiguranja možete kupiti u našim prostorijama pri rezervaciji putovanja. Mondobello posjeduje ugovor sa osiguravajućom kućom koja obezbjeđuje vašu zaštitu za vrijeme odmora. Mondobello nije odgovoran i neće prihvatiti odgovornost za posljedice bilo kakvih nesreća.

21. Ovi Uslovi i obaveze su ključni dio Ugovora o putovanju/rezervaciji, a potpisivanjem ugovora klijent izjavljuje da je pročitao i razumio ove Uslove i obaveze, te da je sa istim saglasan.

22. U slučaju spora, nadležan je Općinski sud u Sarajevu.

o nama

Dosadilo Vam je ići od agencije do agencije? Zašto trošiti dane na pronalaženje korisnih savjeta i informacija o turističkim ponudama, kada sve to možete dobiti na jednom mjestu!
Mi ćemo Vam pružiti aktuelnu ponudu agencija u Bosni i Hercegovini i neophodne informacije i savjete o popularnim turističkim destinacijama koje će Vam pomoći da se pripremite za Vaše putovanje!

newsletter